Obchodní podmínky

se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka podle platných legislativních předpisů a podle záručních podmínek výrobce či dovozce.Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud nedojde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, co nejdříve nás kontaktujte. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. V každém případě doporučujeme objednávat písemnou formou. Neručíme za nedorozumění, které může vzniknout při telefonické objednávce.Storno objednávky ze strany nakupujícího

Pokud byla objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno, lze ji do 24 hodin po objednání stornovat, a to telefonicky, případně e-mailem. V případě pozdějšího zrušení objednávky má dodavatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět, dodávat nebo je dlouhodobě nedostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornování objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.  Dodání zboží

Zboží, které je skladem, je zpravidla expedováno v ten samý pracovní den, pokud je objednáno do 12:00 hodin, nebo následující pracovní den. Pokud zákazník požaduje provedení individuálních úprav, může dojít k posunu termínu expedice. U předobjednaného zboží bude zákazník o aktuálních termínech dodání informován e-mailem. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

Informace o dopravě a platebních metodách jsou dostupné zde.Převzetí a reklamace

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky. Zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné okamžitě oznámit doručovateli. Podmínky pro reklamace tohoto druhu závisí na obchodních podmínkách přepravní firmy.  Zjevné vady zboží (např. poškrábaný povrch) je třeba reklamovat okamžitě, nejdéle do 5 dnů.Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisu a dle záručních podmínek výrobce. Prodávající se zavazuje odstranit vadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho výměnou, opravou nebo vrácením zaplacené kupní ceny.Co potřebujete pro reklamaci?

Reklamované zboží musí zákazník dopravit na místo reklamace spolu s popisem závady. Místo reklamace je shodné s místem nákupu. Reklamace v záruční době je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží, k čemuž slouží řádně vyplněný reklamační protokol.Záruka za jakost

Při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům), je poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců (u baterií se nevztahuje na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním) (§ 2165 odst. 1 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění). V případě prodeje osobám podnikajícím je záruka 24 měsíců.  

Co nelze reklamovat?

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

  • neodborným použitím či modifikací
  • použitím, které je v rozporu se zamýšleným účelem užití
  • nedodržením instrukcí v návodu k obsluze
  • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
  • živelnými pohromami
  • jinými vnějšími vlivy

V případě nejasností ohledně reklamací volejte nebo napište na e-mail.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu, opravu nebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce.Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy podle tohoto článku se netýká zboží, kdy je kupujícím firma (podnikatel, právnická osoba apod.), neboť zde kupující nevystupuje jako spotřebitel, ale zboží slouží k jeho podnikatelské činnosti. U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží musí vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a zabalené v originálních obalech a s veškerým příslušenstvím. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající do 14 dnů od obdržení vraceného zboží vrátí příslušnou částku na bankovní účet kupujícího, není-li ujednán jiný způsob platby.

Ochrana osobních dat

Zavazujeme se, že budeme chránit osobní data zákazníků, která musí být uvedena pro realizaci objednávky. Tato data nebudou v žádném případe poskytnuta třetí osobě. Provozovatel využije data pouze pro běžnou komunikaci se zákazníkem.Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Provozovatel obchodu nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, pokud nebyly tyto informace na základě přání zákazníka písemně potvrzeny ze strany dodavatele.


Ekologická likvidace elektrozařízení a baterií

V souladu s platnou legislativou zajišťujeme ekologickou likvidaci prodávaných produktů prostřednictvím kolektivního systému Asekol. Podrobnosti o likvidaci a seznam míst zpětného odběru naleznete na www.asekol.cz


Manuály a elektronické podklady

Zákazník souhlasí s poskytnutím manuálů v elektronické podobě, a to ve formě souborů ke stažení nebo textů u jednotlivých produktů.   

Slevy a akce

Vyhlášené slevy a akce platí pouze ve stanoveném termínu, do vyprodání zásob nebo pro konkretní akci stanoveného počtu kusů. Akce jsou určeny koncovým zákazníkům a pro jejich vlastní potřebu. Počet objednaných kusů na zákazníka je omezen na obvyklý počet pro jednu osobu. Vyhrazujeme právo akci kdykoli zrušit nebo změnit její podmínky. Slevové akce nezakládají právní nárok na jejich poskytnutí.